Tin hoạt động

Thí nghiệm đánh giá tình trạng MBA nhà máy Thép Đà Nẵng

Thứ tư,02/06/2021
89 Lượt xem

Theo yêu cầu của khách hàng công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng, ngày 02/06/2021 Vipotech đã tiến hành thí nghiệm đánh giá tình trạng máy biến áp 22/0,35 kV - 16 MVA cung cấp nguồn trong hệ thống sản xuất của Công ty.

Do đặc thù làm việc củ các dây chuyền công nghệ sản xuất thép, MBA luôn làm việc trong tình trạng mang đầy tải và bộ điều áp dưới tải hoạt động liên tục để đảm bảo điện áp đầu ra ổn định. Vipotech đã tư vấn cho khách hàng các thử nghiệm để đánh giá chất lượng máy đang vận hành như: 

1. Phân tích đáp ứng tần số quét (SFRA) để phát hiện hư hỏng về cơ của cuộn dây và mạch từ do chế độ tải biến động liên tục,.

2. Đo hàm lượng ẩm cách điện cứng của cuộn dây để đánh giá tình trạng cách điện đối với MBA vận hành trên 10 năm.

3. Phân tích khí hòa tan trong dầu (DGA) MBA để chẩn đoán hư hỏng bên trong MBA.

4. Phân tích chất lượng dầu cách điện MBA.

5. Phân tích chất lượng dầu OLTC.

6. Phân tích khí hòa tan(DGA) dầu OLTC để chẩn đoán hư hỏng bên trong bộ OLTC.

7. Đo điện trở 1 chiều cuộn dây điều chỉnh và điện trở động (chụp sóng) để đánh giá tình trạng bộ tiếp điểm OLTC.

  Vipotech tiến hành thí nghiệm đo điện trở động bộ điều áp dưới tải MBA 22/0,35kV - 16 MVA

Vipotech đã cho lấy mẫu dầu kiểm tra hàm lượng ẩm của dầu, phân tích khí hòa tan trong dầu (DGA) bộ điều áp dưới tải để kiểm tra tình trạng làm việc của máy biến áp. Tiến hành thí nghiệm đo điện trở động bộ điều áp dưới tải để đánh giá tình trạng bộ tiếp điểm...

Kết quả thí nghiệm đã được Vipotech thông báo và khuyến cáo đến khách hàng các biện pháp xử lý sắp đến để đảm báo MBA vận hành an toàn tin cậy.

Để MBA vận hành an toàn trong điều kiện làm việc luôn đầy tải và môi trường công nghiệp không đảm bảo làm mát thông thoáng... Yêu cầu phải thường xuyên có những thí nghiệm đánh giá tình trạng và chẩn đoán sớm phục vụ hiệu quả vận hành. Nhiều năm qua Vipotech đã làm tốt việc tư vấn và thí nghiệm giúp hệ thống điện của khách hàng luôn vận hành tin cậy.

Trần Văn Mỹ

Bình luận facebook