Danh mục dịch vụ
Dịch vụ khẩn cấp 24/7

Trong quá trình vận hành hệ thống điện, nhiều tình huống rủi ro sự cố có thể xảy ra. Giải quyết vấn đề này cần phải có đối tác am hiểu sâu sắc về hệ thống và thiết bị đang được vận hành để nhanh chóng xử lý cho hoạt động trở lại. Vipotech đáp ứng nhu cầu "Dịch vụ khẩn cấp 24/7" giúp khách hàng giải quyết những vấn đề trên. Khi có yêu cầu dịch vụ bạn liên hệ theo đường dây nóng 0914080949 - 0935160789 (24/7) để chúng tôi nhanh chóng phục vụ bạn.

- ĐIỀU TRA XỬ LÝ SỰ CỐ.

- THAY THẾ THIẾT BỊ ĐIỆN.

- KHẮC PHỤC HƯ HỎNG NHANH.

- PHƯƠNG ÁN CẤP ĐIỆN KHẨN CẤP.