Tầm nhìn & giá trị cốt lõi
Thứ tư,02/06/2021

- Tầm nhìn:

Trở thành nhà cung cấp dịch vụ chuyên môn trong hệ thống điện “Thí nghiệm điện; Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống điện; Cung cấp dịch vụ khẩn cấp 24/7; Lắp đặt và chế tạo tủ bảng điện; Cung cấp và cho thuê thiết bị điện; Tư vấn và đào tạo kỹ thuật điện” tốt nhất trong khu vực, cạnh tranh với các doanh nghiệp tên tuổi trên thị trường Việt Nam và tiến ra thế giới.

- Giá Trị Cốt Lõi:

Thành tựu – Thành tựu của khách hàng cũng chính là thành tựu của chúng tôi, chúng tôi luôn cam kết theo đuổi không ngừng nghỉ sự hoàn hảo trong từng hoạt động đề ra.

Chất lượng – Mang lại cho khách hàng dịch vụ tốt nhất, thỏa mãn yêu cầu của khách hàng. Đảm bảo hệ thống điện của khách hàng hoạt động an toàn tin cậy và hiệu quả.

Tín nhiệm – Tạo dựng uy tín lâu dài ngay từ những hoạt động nhỏ nhất để tạo nên niềm tin trong lòng khách hàng, từ đó hình thành nền tảng cho sự phát triển bền vững của chúng tôi.

Tính hiệu quả Luôn tìm kiếm các phương thức tối ưu để giải quyết các vấn đề phát sinh và những công việc được giao trong quá trình làm việc, để cuối cùng đạt được mục tiêu mong muốn, đồng thời giảm thiểu tối đa mọi vấn đề nằm ngoài mong muốn.

Tính cộng tác Các nhân viên luôn thể hiện sự hỗ trợ lẫn nhau hết mình để cùng nhau tiến đến những thành tựu vượt bậc trong công việc, góp phần vào sự thành công và phát triển của chúng tôi.