Danh mục dịch vụ
Tư vấn và đào tạo kỹ thuật

Để quản lý vận hành nhà máy điện, trạm biến áp... nhân sự đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật được quan tâm hàng đầu. Trong quá trình vận hành việc nắm bắt thông số kỹ thuật, phương pháp xử lý tình huống của nhân viên sẽ giúp hệ thống đảm bảo vận hành an toàn tin cậy. Vipotech đáp ứng tốt công tác đào tạo nguồn nhân lực và tư vấn kỹ thuật cho khách hàng với yêu cầu cao nhất. Rất sẵn sàng phục vụ các bạn khách hàng!