Các dự án
Thứ tư,02/06/2021
Nhà máy Thủy điện Ryninh2; Khu công nghiệp Formosa; Công ty cổ phần Thủy điện Sông Ba; Nhà máy xi măng Sông Gianh; Resort Laguna; Nhà máy điện Mặt Trời Hàm Kiệm 1 - Ninh Thuận; Nhà máy điện Mặt Trời Dohwa - Quảng Bình; Trạm biến áp 110kV Alumin Nhân Cơ - Đăk Nông; Nhà máy Nhiệt điện Nông Sơn - Quảng Nam; Công ty cổ phần Gạch Prime - Đại Lộc; Nhà máy Điện Gió Hướng Linh - Quảng Trị (Công ty Tân Hoàn Cầu); Nhà máy Thủy điện Vĩnh Sơn - Bình Định; Nhà máy Thủy điện Sông Hinh - Phú Yên; Nhà máy điện Mặt Trời Phong Điền - Thừa Thiên Huế....