Năng lực - thiết bị
Thứ tư,02/06/2021

Máy đo điện trở 1 chiều WRT-10D; Máy đo điện trở tiếp xúc CROPICO D07; Bộ phân tích máy cắt SMC PME-500-TR; Bộ đo điện trở nối đất số KYORITSU Kew 4106; Hợp bộ thí nghiệm V- A  UTS-1; Máy chụp nhiệt FLUKE Ti25; Hợp bộ rơ le Omicron CMC 353; Máy đo điện trở nhỏ MICROHMMETE A.C 6250; Máy hiện sóng Fluke 190-102; Máy hiện sóng Hitachi; Máy đo quang thông EXTECH; Máy đo công suất Biến áp DTBC-9909; Bộ đo thời gian đa năng SCOT MUT; Máy chụp nhiệt EXTECH IRT500; Máy thử dầu Mesger; Máy đo tổng trở đất WG-507; Máy đo điện trở cách điện metrel MI 2077; Máy đo Pin mặt trời metrel Eurotest PV MI 3108; Máy dò khí SF6 GIR-10; Máy kiểm tra chất lượng điện năng metrel MI 2885; Bộ chụp sóng OLTC GDKC-5000; Bộ thứ cao thế ALT-120; Máy thử từ hóa TI CT-T1; Máy đo điện trở động Prime - 600; Máy kiểm tra phóng điện cục bộ PMDT Pdetector; Bộ thử cao thế VLF 60; Cầu đo tang CAPO 12; Máy phân tích sắc ký khí dầu cách điện GC6890; Máy đo hàm lượng ẩm dầu DOMINO USS; Máy thử điện áp phóng dầu UIM-90M....