Tin hoạt động

Kết thúc thí nghiệm hết bảo hành nhà máy điện Solar Thiên Tân- Ninh Thuận

Thứ ba,20/04/2021
153 Lượt xem

Sau 4 đêm làm việc liên tục, từ đêm 13 đến hết đêm 16 tháng 4 năm 2021, Vipotech đã hoàn thành công tác thí nghiệm hết bảo hành TBA 220kV nhà máy điện Solar Thiên Tân - Ninh Thuận.

Với một khối lượng công việc gồm 02 xuất tuyến 220kV, 02 MBA 220/35kV - 25MVA các thanh cái tương ứng và 05 xuất tuyên 35kV từ nguồn điện mặt Trời. Đội công trình Vipotech đã tổ chức sản xuất hợp lý và hoàn thành đúng tiến độ kế hoạch cắt điện đề ra.

   Đội công trình Vipotech sẵn sàng trước khi làm nhiệm vụ

   Đảm bảo an toàn tuyệt đối khi làm việc trên cao

Trong quá trình làm việc với sự phối hợp giám sát tốt của nhà máy và Đội công trình, một số tồn tại nhỏ đã được giải quyết xử lý dứt điểm. Việc thực hiện thí nghiệm thiết bị nhất thứ vào thời gian đêm với các điều kiện môi trường thực tế, đòi hỏi các kỹ sư thí nghiệm phải có nhiều kiến thức và kinh nghiệm để đánh giá đúng tình trạng thiết bị điện.

Hoàn thiện công tác thí nghiệm hết bảo hành TBA 220kV nhà máy điện Solar Thiên Tân - Ninh Thuận, giúp chủ đầu tư đánh giá đúng chất lượng thiết bị điện có kế hoạch bảo dưỡng định kỳ tốt. Đảm bảo nhà máy vận hành tin cậy an toàn.

Trần Văn Mỹ

Bình luận facebook